LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej / Exakt 1

04.03.2013

Karta monitorowania podstawy programowej / Exakt 2

01.08.2014

Karta monitorowania podstawy programowej / Exakt 3

22.08.2014

Plan wynikowy / Exakt 3

22.08.2014

Plany wynikowe / Exakt 1

28.10.2012

Plany wynikowe / Exakt 2

28.10.2012

Podręcznik i książka ćwiczeń PDF / Exakt 3

27.08.2013

Program nauczania / Exakt

28.10.2012

Program nauczania / Exakt 2

29.10.2012

Przedmiotowy system oceniania / Exakt 1

28.10.2012

Przedmiotowy system oceniania / Exakt 2

05.11.2012

Przedmiotowy system oceniania / Exakt 3

22.08.2014

Rozkłady Materiału / Exakt 1

28.10.2012

Rozkłady materiału / Exakt 2

29.10.2012

Rozkłady materiału / Exakt 3

27.08.2013

Wstępny spis treści / Exakt 3

27.08.2013