LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

00 Poradnik nauczyciela - zawartość płyty / Hallo Anna 1

05.07.2018

Dyktanda obrazkowe / Hallo Anna 1

23.08.2017

Materiały do kopiowania (Kopiervorlagen) / Hallo Anna 1

02.08.2017

Ocenianie postępów z języka niemieckiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej / Hallo Anna 1

02.08.2017

Stacje (Stationen) z zadaniami / Hallo Anna 1

02.08.2017

Wskazówki metodyczne / Hallo Anna 1

02.08.2017