LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej / Niko 3

19.07.2018

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Niko 2

04.07.2017

Opinia do programu nauczania / Niko

12.09.2017

Opinia do programu nauczania / Niko

12.09.2017

Plan wynikowy / Hallo Anna 1

02.08.2017

Plan wynikowy / Hallo Anna 2

06.12.2016

Plan wynikowy / Hallo Anna 2

04.09.2018

Plan wynikowy / Hallo Anna 3

06.12.2016

Plan wynikowy / Niko 1

21.09.2016

Plan wynikowy / Niko 2

04.07.2017

Plan wynikowy 2h / Hallo Anna 1

06.12.2016

Plany wynikowe / Niko 3

19.07.2018

Program nauczania / Hallo Anna 1

06.12.2016

Program nauczania / Hallo Anna 1

02.08.2017

Program nauczania / Hallo Anna 2

06.12.2016

Program nauczania / Hallo Anna 2

13.06.2018

Program nauczania / Hallo Anna 3

06.12.2016

Program nauczania / Ja klar! 1

29.11.2012

Program nauczania / Jak klar! 2

29.11.2012

Program nauczania / Niko

30.08.2017

Program nauczania / Niko

30.08.2017

Program nauczania / Niko 3

19.07.2018

Przedmiotowy system oceniania / Niko 3

19.07.2018

PSO / Niko 1

21.09.2016

PSO / Niko 2

04.07.2017

Rozkład materiału (.doc) / Niko 1

21.09.2016

Rozkład materiału / Hallo Anna 1

02.08.2017

Rozkład materiału / Hallo Anna 2

06.12.2016

Rozkład materiału / Hallo Anna 2

13.06.2018

Rozkład materiału / Hallo Anna 3

06.12.2016

1 2 ostatnia