LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Wir smart 1

02.08.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Wir smart 2

09.08.2018

Plan wynikowy / Wir smart 1

02.08.2017

Plany wynikowe / Wir smart 2

09.08.2018

Program nauczania / Wir smart 1

29.05.2017

Program nauczania / Wir smart 2

13.06.2018

PSO / Wir smart 1

02.08.2017

PSO / Wir smart 2

09.08.2018

Rozkład materiału 1,2,3 h / Wir smart 1

02.08.2017

Rozkład materiału Librus 1,2,3 h / Wir smart 1

02.08.2017

Rozkłady materiału 1,2,3 h / Wir smart 2

09.08.2018

Rozkłady materiału Librus 1,2,3 h / Wir smart 2

10.09.2018