LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Kartkówki / Magnet smart 1

31.05.2017

Nagrania do testów / Magnet smart 1

29.09.2017

Testy - klucz / Magnet smart 1

31.05.2017

Testy / Magnet smart 1

31.05.2017

Testy podsumowujące lekcje / Magnet smart 1

31.05.2017

Transkrypcje i klucze / Magnet smart 1

31.05.2017

Zadania dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 1

31.05.2017

Zestawienie materiałów / Magnet smart 1

31.05.2017