LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Zadania dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 2

31.05.2017

Edudiagnoza / Magnet smart 1

30.05.2017

Edudiagnoza / Magnet smart 2 II.1 pierwszy język

30.05.2017

Edudiagnoza / Magnet smart 3

19.06.2018

Edudiagnoza Magnet smart 2 II.2 drugi język

30.05.2017

Kartkówki / Magnet smart 1

31.05.2017

Kartkówki / Magnet smart 2

31.05.2017

Kartkówki / Magnet smart 3

19.06.2018

Nagrania do testów / Magnet smart 1

29.09.2017

Nagrania do testów / Magnet smart 2

29.09.2017

Nagrania do testów / Magnet smart 3

02.10.2018

Nagrania Edudiagnoza / Magnet smart 3

19.06.2018

Nagrania Edudiagnoza / Magnet smart 2 II_2

08.09.2017

Nagrania Edudiagnoza Magnet smart 2 II_1

08.09.2017

Nagrania Edudiagnoza poziom II_2 / Magnet smart 1

08.09.2017

Testy - klucz / Magnet smart 1

31.05.2017

Testy / Magnet smart 1

31.05.2017

Testy / Magnet smart 2

31.05.2017

Testy / Magnet smart 3

19.06.2018

Testy podsumowujące lekcje / Magnet smart 1

31.05.2017

Transkrypcje i klucze / Magnet smart 1

31.05.2017

Transkrypcje i klucze / Magnet smart 2

31.05.2017

Transkrypcje i klucze / Magnet smart 3

19.06.2018

Zadania dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 1

31.05.2017

Zadania dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 3

19.06.2018

Zestawienie dodatkowych materiałów / Magnet smart 2

31.05.2017

Zestawienie materiałów / Magnet smart 1

31.05.2017