LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Edudiagnoza / Magnet 1

29.05.2017

Edudiagnoza / Magnet 2

19.06.2018

Kartkówki / Magnet 1

29.05.2017

Klucz do testów / Magnet 2

19.06.2018

Klucz do testów z podręcznika / Magnet 2

19.06.2018

Nagrania Edudiagnoza / Magnet 1

08.09.2017

Nagrania Edudiagnoza / Magnet 2

19.06.2018

Scenariusze lekcji / Magnet 2

19.06.2018

Spis nagrań na płycie CD dołączonej do podręcznika / Magnet 2

19.06.2018

Testy - klucz / Magnet 1

29.05.2017

Testy do lekcji / Magnet 1

29.05.2017

Testy do lekcji / Magnet 2

19.06.2018

Testy podsumowujące / Magnet 1

29.05.2017

Testy podsumowujące / Magnet 2

19.06.2018

Uwagi metodyczne / Magnet 2

19.06.2018

Zadania dla uczniów dyslektycznych / Magnet 1

29.05.2017

Zadania dla uczniów dyslektycznych / Magnet 2

19.06.2018