LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 3

13.06.2018

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 1

29.05.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 2 II.1

31.05.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 2 II.2

31.05.2017

Plan wynikowy / Magnet smart 2 II.1

31.05.2017

Plan wynikowy / Magnet smart 3

13.06.2018

Plany wynikowe / Magnet smart 1

29.05.2017

Plany wynikowe / Magnet smart 2 II.2

31.05.2017

Program nauczania / Magnet smart 1

07.07.2017

Program nauczania / Magnet smart 2 II.1

07.07.2017

Program nauczania / Magnet smart 2 II.2

07.07.2017

Program nauczania / Magnet smart 3

13.06.2018

PSO / Magnet smart 1

29.05.2017

PSO / Magnet smart 2 II.1

31.05.2017

PSO / Magnet smart 2 II.2

31.05.2017

PSO / Magnet smart 3

13.06.2018

Rozkład materiału / Magnet smart 2 II.1

31.05.2017

Rozkład materiału Librus / Magnet smart 2 II.1

31.05.2017

Rozkłady materiału / Magnet smart 1

29.05.2017

Rozkłady materiału / Magnet smart 2 II.2

31.05.2017

Rozkłady materiału / Magnet smart 3

13.06.2018

Rozkłady materiału Librus / Magnet smart 1

29.05.2017

Rozkłady materiału Librus / Magnet smart 2 II.2

31.05.2017

Rozkłady materiału Librus / Magnet smart 3

13.06.2018