LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet 1

29.05.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet 2

13.06.2018

Plan wynikowy / Magnet 2

13.06.2018

Plany wynikowe / Magnet 1

29.05.2017

Program nauczania / Magnet 1

07.07.2017

Program nauczania / Magnet 2

13.06.2018

PSO / Magnet 1

29.05.2017

PSO / Magnet 2

14.09.2018

Rozkład materiału / Magnet 2

13.06.2018

Rozkłady materiału / Librus Magnet 2

13.06.2018

Rozkłady materiału / Magnet 1

29.05.2017

Rozkłady materiału Librus / Magnet 1

29.05.2017