LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 3

13.06.2018

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet 1

29.05.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet 2

13.06.2018

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 1

29.05.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 2 II.1

31.05.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 2 II.2

31.05.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Wir smart 4

07.07.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Wir smart 5

19.07.2018

Plan wynikowy / Magnet 2

13.06.2018

Plan wynikowy / Magnet smart 2 II.1

31.05.2017

Plan wynikowy / Magnet smart 3

13.06.2018

Plany wynikowe / Magnet 1

29.05.2017

Plany wynikowe / Magnet smart 1

29.05.2017

Plany wynikowe / Magnet smart 2 II.2

31.05.2017

Plany wynikowe / Wir smart 4

07.07.2017

Plany wynikowe / Wir smart 5

19.07.2018

Program nauczania / Magnet 1

07.07.2017

Program nauczania / Magnet 2

13.06.2018

Program nauczania / Magnet smart 1

07.07.2017

Program nauczania / Magnet smart 2 II.1

07.07.2017

Program nauczania / Magnet smart 2 II.2

07.07.2017

Program nauczania / Magnet smart 3

13.06.2018

Program nauczania / Wir smart 4

07.07.2017

Program nauczania / Wir smart 5

13.06.2018

Przedmiotowy system oceniania / Wir smart 5

19.07.2018

PSO / Magnet 1

29.05.2017

PSO / Magnet 2

14.09.2018

PSO / Magnet smart 1

29.05.2017

PSO / Magnet smart 2 II.1

31.05.2017

PSO / Magnet smart 2 II.2

31.05.2017

1 2 ostatnia