LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Opinia doradcy metodycznego o programie / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Plan wynikowy / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Program nauczania / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

PSO / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Rozkład materiału (.doc) / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Rozkład materiału Librus 4h / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Rozkład materiału Librus 5h / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016