LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej / Niko 3

19.07.2018

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Niko 2

04.07.2017

Opinia do programu nauczania / Niko

12.09.2017

Opinia do programu nauczania / Niko

12.09.2017

Plan wynikowy / Niko 1

21.09.2016

Plan wynikowy / Niko 2

04.07.2017

Plany wynikowe / Niko 3

19.07.2018

Program nauczania / Niko

30.08.2017

Program nauczania / Niko

30.08.2017

Program nauczania / Niko 3

19.07.2018

Przedmiotowy system oceniania / Niko 3

19.07.2018

PSO / Niko 1

21.09.2016

PSO / Niko 2

04.07.2017

Rozkład materiału (.doc) / Niko 1

21.09.2016

Rozkład materiału / Niko 2

04.07.2017

Rozkład materiału Librus / Niko 2

04.07.2017

Rozkłady materiału / Niko 3

19.07.2018

Rozkłady materiału Librus / Niko 3

19.07.2018

Rozkłady materiału Librus 3/4h / Niko 1

21.09.2016