LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Ćwiczenia dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 3

05.09.2016

Kartkówki / Magnet smart 3

05.09.2016

Klucze do testów / Magnet smart 3

05.09.2016

Klucze i transkrypcje / Magnet smart 3

05.09.2016

Nagrania do testów / Magnet smart 3

05.09.2016

Proponowane zastosowanie filmów w toku lekcji / Magnet smart 3

05.09.2016

Testy do rozdziałów

05.09.2016

Testy podsumowujące / Magnet smart 3

05.09.2016

Transkrypcje do nagrań / Magnet smart 3

05.09.2016

Zestawienie materiałów / Magnet smart 3

05.09.2016