LektorKlett

Aula Internacional Nueva Edición - wydanie szkolne / Do pobrania


Aula Internacional Nueva Edición wydanie szkolne to kurs przeznaczony
 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
rozpoczynających naukę języka hiszpańskiego.

Informacje o materałach dodatkowych

W ramach serii Aula Internacional Nueva Edición - wydanie szkolne dostępne są do pobrania dodatkowe materiały:

DOKUMENTACJA SZKOLNA:
•    program nauczania
•    rozkład materiału na 2 i 3 godziny w tygodniu
•    plan wynikowy


PORADNIK METODYCZNY:
•    wskazówki dotyczące realizacji poszczególnych rozdziałów
•    Fichas – karty pracy do każdego rozdziału do wykorzystania podczas lekcji (fiszki przeznaczone do tablicy multimedialnej i projektora, fiszki powtórzeniowe)
•    klucz do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
•    transkrypcje nagrań audio

Materiały wchodzące w skład poradnika metodycznego dostępne są na CD z materiałami dla nauczyciela oraz na campus.difusion.com