LektorKlett

Menu

Aula Internacional


Tytuł dostępny na indywidualne zamówienie

 

 Aula internacional
 

SERIA : AULA INTERNACIONAL

J.Corpas, E.García, A.Garmendia, C.Soriano, N.Sánchez, N.Sans

AULA INTERNACIONAL 1 podręcznik ucznia+CD     Nr MEN 164/08

ISBN 978-84-8443-228-9

Przykładowe strony podręcznika

AULA INTERNACIONAL 2 podręcznik ucznia+CD  

ISBN 978-84-8443-230-2

Przykładowe strony podręcznika

AULA INTERNACIONAL 3 podręcznik ucznia+CD

ISBN 978-84-8443-232-6

Przykładowe strony podręcznika

AULA INTERNACIONAL 3 poradnik nauczyciela

ISBN 978-84-8443-233-3

AULA INTERNACIONAL 4 podręcznik ucznia+CD

ISBN 978-84-8443-234-0

Przykładowe strony podręcznika


    

Czterotomowy kurs dla rozpoczynających naukę języka hiszpańskiego w szkołach ponadgimnazjalnych,  językowych, na lektoratach. Oparty na najnowszych tendencjach metodyki nauczania ze specjalnym uwzględnieniem podejścia komunikacyjnego. W sposób harmonijny i spójny rozwija wszystkie umiejętności komunikacyjne. Większość zadań ma charakter interakcyjny. Autorzy kładą również duży nacisk na elementy interkulturowe.

Budowa podręcznika ucznia:

10 jednostek (Unidades) podzielonych na cztery podrozdziały:

Comprender: wprowadza nowe  treści językowe i komunikacyjne

Explorar y reflexionar:  nowe zagadnienia przedstawione w oryginalny sposób, wsparte ciekawą grafiką; uczeń odkrywa reguły i funkcjonowanie języka w zakresie morfologii, leksyki i składni 

Practicar y comunicar:  interaktywne ćwiczenia I zadania o charakterze komunikacyjnym

Viajar: autentyczne materiały (teksty informacyjne, artykuły prasowe, piosenki, fragmenty tekstów literackich) o charakterze kulturoznawczym przybliżające realia hiszpańskiego obszaru językowego

Publikacja ma charakter kompaktowy tzn w jednym tomie zawiera:

Podręcznik ucznia

Ćwiczenia (Más ejercicios)

CD audio

a także kilka aneksów:

Más cultura: zbiór tekstów uzupełniających, tematycznie związanych z treścią poszczególnych jednostek, przybliżających uczniowi cywilizację i kulturę krajów hiszpańskojęzycznych

Más gramática: kompendium podstawowych zagadnień gramatycznych uporządkowanych tematycznie, ilustrowanych konkretnymi przykładami użycia  

Más información: administracyjna mapa Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych oraz informacje o tych krajach

Transcripciones: transkrypcja nagrań z dołączonej do podręcznika płyty CD

AULA INTERNACIONAL to:

 •  podręcznik, który oferuje różnorodną tematykę i problematykę tekstów,  dialogów przydatnych w wypadku wyjazdu do Hiszpanii  lub innego kraju obszaru języka hiszpańskiego
 •  tematy do matury: człowiek , dom, praca, życie rodzinne i towarzyskie, zakupy , żywienie, świat przyrody elementy wiedzy o krajach obszaru języka hiszpańskiego
 •  tematyka bliska młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym i dorosłym rozpoczynającym naukę języka
 •  treści wprowadzone przez różnorodne sposoby: teksty autentyczne, dialogi, ogłoszenia, fragmenty tekstów literackich
 •  praca indywidualna a także  w kilkuosobowych grupach, w parach
 •  autonomizacja: nauka strategii uczenia i samoocena, korzystanie ze słownika i różnych źródeł informacji
 •  możliwość obserwacji rejestrów językowych
 •  nowoczesny kurs respektujący zalecenia zawarte w ESOKJ
 •  podejście komunikacyjne z wykorzystaniem metody eklektycznej
 •  ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności w obrębie jednostki co umożliwia wybór w zależności od umiejętności klasy/grupy
 •  nauczanie gramatyki w kontekście; gramatyka wprowadzana przez indukcję ale także podejście dedukcyjne
 •  różnorodne, ciekawe i motywujące  ćwiczenia konceptualne, strategiczne i utrwalające: rozsypanka, tekst z lukami, e-mail, krzyżówka, komiks
 •  nauczanie poprzez zadania w sytuacjach zbliżonych do autentycznych
 •  ćwiczenia, które można włączyć do portfolio
 •  nagrania na CD (zrealizowane przez lektorów z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej co pozwala na zapoznanie się z różnicami w wymowie i akcentowaniu)
 •  atrakcyjna i staranna szata graficzna: ok 300 barwnych ilustracji (zdjęcia, rysunki, mapy, tabelki)
 •  możliwość posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego, rozwijanie kompetencji rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi, sprawności czytania i pisania

Aula Internacional poradniki dla nauczyciela :  są dostępne gratis na www.difusion.com (za wyjątkiem tomu 3) zawierają wiele cennych rad, wskazówek metodycznych a także propozycje alternatywnych ćwiczeń  i dwa testy kontrolne.

Testy: Las evaluaciones de Aula Internacional

Zestaw testów (dla poziomów A1-B1) sprawdzających wszystkie kompetencje językowe.

ISBN 978-84-8443-597-6   

Aula Internacional DVD:

Zawiera różnorodne materiały audiowizualne: krótkie reportaże, reklamówki, piosenki, filmy krajoznawcze dla poziomów A1-B2. Do każdego nagrania są karty pracy w PDF (3-9 stron) zawierające komentarze, transkrypcje i ćwiczenia. Czas nagrania: 107 minut.

ISBN 978-84-8443-471-9

Przykładowe materiały z płyty