LektorKlett

03.07.2018, 11:39

Egzamin ósmoklasisty - język obcy

Oficjalna odpowiedź MEN w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

Oficjalna odpowiedź MEN w sprawie egzaminu ósmoklasisty.


Otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź MEN w sprawie egzaminu ósmoklasisty.


W piśmie przesłanym przez Ministerstwo czytamy, że uczeń może zdawać egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczył się jako drugiego (tj. od kl. VII według podstawy II.2). Będą go jednak obowiązywały wymagania dla podstawy II.1, czyli dla pierwszego języka.

W praktyce oznacza to, że jeśli uczeń zaczyna się uczyć języka niemieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego dopiero w klasie VII, ale w międzyczasie uczęszcza na korepetycje, zajęcia dodatkowe itd. i jest w stanie spełnić wymagania dla pierwszego języka, może zdawać go w ramach egzaminu ósmoklasisty.

Pełną treść pisma otrzymanego przez nas od MEN mogą Państwo przeczytać klikając w poniszy odnośnik:

Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny.