LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł Data publikacji▼

Komentarz do gier dydaktycznych

29.05.2013

Mapa polityczna świata

29.05.2013

spis panstw do gier dydaktycznych

29.05.2013

Co położyć na stole - gra dydaktyczna - regulamin

29.05.2013

Co położyć na stole - gra dydaktyczna - karta pracy

29.05.2013

Najbogatsi i najbiedniejsi - gra dydaktyczna - regulamin

29.05.2013

Najbogatsi i najbiedniejsi - gra dydaktyczna - karta pracy

29.05.2013

Państwa świata - gra dydaktyczna - regulamin

29.05.2013

Państwa świata - gra dydaktyczna - karta pracy_wersja_1

29.05.2013

Państwa świata - gra dydaktyczna - karta pracy_wersja_2

29.05.2013

Spis treści / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Prezentacje multimedialne / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Klucze do zadań z zeszytu ćwiczeń / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Zajęcia terenowe oraz wycieczki / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Pytania do odpowiedzi ustnej / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Pomysły na lekcje / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Zadania dla uczniów zdolnych / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Testy diagnozujące / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Prace klasowe / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Kartkówki / Geografia XXI wieku, klasa 1

20.11.2012

Adaptacja środowiskowa (PPT)

18.06.2012

Żyjąca powierzchnia (PPT)

18.06.2012

Globalne ocieplenie (PPT)

18.06.2012

Walka z wodą i o wodę (PPT)

18.06.2012

Skarby Ziemi (PPT)

18.06.2012

Korzyści integracji (PPT)

18.06.2012

Między integracją a dezintegracją (PPT)

18.06.2012

Płaszczyzny globalizacji (PPT)

18.06.2012

Arterie gospodarki (PPT)

18.06.2012

Globalna wioska czy globalne miasto (PPT)

18.06.2012

1 2 3 ostatnia